شش پیر چشمــــه ای است با دیرینه تاریخی و کهن در استان فارس ( سپیدان ) که  در ارتفاع 2300 متری از سطح دریا در رشته کوه زاگرس واقع گردیده است.

 

آب این چشمه حاصل ذوب برف کوه های مرتفع زاگرس می باشد که پس از عبور از لایه های  مختلف زمین از چشمه شش پیر خارج می شود.

 

 موقعیت جغرافیایی این منطقه باعث شده تا آب این چشمه از ویژگیهای خاص ، کیفیت مطلوب و گوارایی کم نظیری برخوردار باشد.

نوشیدن آبی پاک ، طبیعی ، گوارا و مطمئن حق شماست

پس ما شش پیر را از دامن زاگرس به شما هدیه می کنیم

آب معدنی شش پیر

 که امروزه در بسته بندی ها و حجم های مختلف در اختیار شما مصرف کننده گرامی قرار دارد ، به طور مستقیم و بدون ذخیره سازی و انبارش از مظهر چشمه به بخش فیلتراسیون فیزیکی کارخانه آبمعدنی شش پیر انتقال یافته و بدون هیچ گونه تغییرات شیمیایی ، افزایش یا کاهش درترکیبات آن ، پس از عبور از فیلتر های میکرونی در بطری های استرلیزه پر و پس از انجام آزمون های فیزیکی ، شیمیایی و میکروبی در آزمایشگاه مجهز این کارخانه  و تائید انطباق آن با استاندارد ملی ایران به بازار مصرف عرضه می گردد.